Schneider 施耐德 – 13A保險菲士蘇 E8430FSG WE / E8430FSG SZ / E8430FSG SA

HK$149.00
結賬時計算運費

顏色

門市資料

九龍旺角廣東道1145-1153號名駒中心2樓A室,電話:9792 7975

保用細則

運送資訊

產品型號?:
E8430FSG WE / E8430FSG SZ / E8430FSG SA

產品名稱 :
13A保險菲士蘇

產品系列 :
ZENcelo 睿雅系列

產品尺寸 :
87 x 87 mm

面框顏色 :
白色 / 銀灰 / 銀銅

特賣場

不要錯過最新特賣商品

 • 指定金額免費送貨

  購物滿指定金額

 • 全天候客服團隊

  迅速解決問題

 • authorized-hong-kong-hardware-products

  迅速解決問題

  一站式應對所需

 • 受認證的產品

  保證優良的產品質素

Schneider 施耐德 – 13A保險菲士蘇 E8430FSG WE / E8430FSG SZ / E8430FSG SA-hong-kong
Schneider Electric

Schneider 施耐德 – 13A保險菲士蘇 E8430FSG WE / E8430FSG SZ / E8430FSG SA

HK$149.00

產品型號?:
E8430FSG WE / E8430FSG SZ / E8430FSG SA

產品名稱 :
13A保險菲士蘇

產品系列 :
ZENcelo 睿雅系列

產品尺寸 :
87 x 87 mm

面框顏色 :
白色 / 銀灰 / 銀銅

顏色

 • 白色
 • 銀灰
 • 銀銅
查看產品